Lees voor

Medewerker en sollicitant

Onderstaand vindt u een overzicht welke persoonsgegevens wij van (externe ingehuurde) medewerkers en sollicitanten gebruiken. En wat we met deze persoonsgegevens doen.


Welke persoonsgegevensgegevens?

Ben je sollicitant?
We gebruiken onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en functiegerelateerde gegevens.

Ben je medewerker?
We gebruiken onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en functiegerelateerde gegevens.
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN-nummer.
 • Bankrekeningnummer
 • Personeelsnummer
 • Aan- en afwezigheidsgegevens
 • Gegevens over arbeidsomstandigheden
 • Gegevens voor beoordeling en loopbaanbegeleiding
 • Gegevens voor de berekening van salaris, belasting, premies en vergoedingen

Ben je extern ingehuurde medewerker?
We gebruiken onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en functiegerelateerde gegevens
 • Aan- en afwezigheidsgegevens
 • Gegevens over arbeidsomstandigheden

Persoonsgegevens sollicitanten, wat doen we ermee?

 • Werving van personeel en beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant.

Persoonsgegevens medewerkers, wat doen we ermee?

 • Uitvoeren arbeidsovereenkomst

 • Leidinggeven

 • Opleiding en loopbaanbegeleiding

 • Vaststellen belastingen en uitbetalen salaris

 • Bedrijfsbeveiliging

 • Gebruik bij geschillen, interne audit en accountantscontrole

 • Uitvoering van een wettelijke verplichting

 • Deelname aan publicaties vanuit Woonzorg Nederland. Hiervoor vragen wij expliciet toestemming. U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken, door dit aan ons te melden.

Persoonsgegevens extern ingehuurde medewerkers,
wat doen we ermee?

 • Beoordeling van de geschiktheid van de extern gehuurde medewerker¬†

 • Opvolging van gemaakte afspraken

 • Controle en uitbetaling van overeengekomen vergoedingen

 • Bedrijfsbeveiliging

 • Gebruik bij geschillen, interne audit en accountantscontrole

 • Deelname aan publicaties vanuit Woonzorg Nederland. Hiervoor vragen wij expliciet toestemming. U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken, door dit aan ons te melden.