Lees voor

De groeiambitie van Woonzorg Nederland

Als grootste landelijke woningcorporatie voor ouderen en zorgbehoevenden nemen we onze verantwoordelijkheid in de problematiek rond ouderenhuisvesting. Zo willen we bijdragen aan de doorstroming in de markt en het brede woningtekort tegengaan.


Dit doen wij door op zoek te gaan naar opportunity’s waarbij we op zoek gaan naar geschikte locaties voor onze seniore doelgroep. We bouwen of verduurzamen woningen en werken strategisch samen met partners in de regio.

Doorstroom

Woonzorg Nederland investeert in gebieden waar het tekort aan woningen het grootst is. We onderzoeken bij welke gemeenten de nood nu en in de toekomst het hoogst is. Maar ook of het huidige aanbod aan geschikte woningen voldoende is en wat de beste locaties voor senioren zijn.

Maatschappelijk impact

Als grootste landelijke woningcorporatie voor ouderen en zorgbehoevenden nemen we onze verantwoordelijkheid in de problematiek rond ouderenhuisvesting. Zo willen we bijdragen aan de doorstroming in de markt en het brede woningtekort tegengaan waar veel Nederlanders mee geconfronteerd worden. Dit doen we door niet alleen te groeien in aantal, maar ook te groeien in kwaliteit, woongenot en veiligheid. We realiseren innovatieve woonvormen en zijn voortdurend in beweging.

Kleur geven aan wonen voor senioren

Woonzorg Nederland houdt rekening met de wensen en behoeften van de komende generatie senioren. Daarom ontwikkelen we nieuwe (collectieve) woonvormen die aansluiten bij hun leefstijl. Onze woonvormen (of woonformules) laten mensen ‘zelfstandig samen’ wonen met gedeelde voorzieningen, soms met zorg op afroep. Zo streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. In onze woningen word je Goed oud: G’oud.

Strategisch samenwerken

Woonzorg Nederland is marktleider in zorgvastgoed en seniorenwoningen. We hebben veel kennis en expertise in huis ten aanzien van zowel het type woningen alsook de markt in heel Nederland. Als verbinder vormen wij een ‘linking pin’ in wijken en een schakel in de woonketen van mensen. Maar dit kunnen we niet alleen. Wij hebben hiervoor verschillende samenwerkingspartners.

Lees in de Groeiambitie hieronder hoe Woonzorg Nederland dit aanpakt.