Lees voor

Mariënburg in Soest

Aan de Grothestraat in Soest heeft nieuwbouw plaatsgevonden. Op het perceel staan drie gebouwen: Mariënhorst, Mariënheuvel en Mariënburg. Mariënheuvel en Mariënhorst zijn zelfstandig woningen, en Mariënburg een zorggebouw. Alle gebouwen zijn gelijktijdig vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt.

De panden op het perceel waren niet meer toekomstbestendig en sloten niet aan bij de intensieve zorgvraag van de bewoners. Het nieuwe plan voor verpleeghuis Mariënburg is ontworpen in de vorm van groepswonen in een beschermde omgeving waarbij wordt uitgegaan van kleinschalige zorg voor mensen met matige tot ernstige psychogeriatrie of somatische problematiek. Tegelijkertijd met de nieuwbouw van het verpleeghuis zijn ook de twee zelfstandig wooncomplexen vernieuwd.

Nieuwbouw

Zorggebouw Mariënburg geeft ruimte aan 75 mensen met een zorgvraag. Door de indeling van het gebouw is het voor medewerkers heel makkelijk om in contact met bewoners te staan. Elke bewoner heeft een zelfstandige woonunit met een grote badkamer. In totaal zijn er zeven woongroepen die gebruik maken van een eigen gezamenlijke huiskamer, open keuken en een groot balkon. Dit sluit aan bij de behoeften van bewoners met verlies van regie en creëert een huiselijke en veilige omgeving. Bewoners hebben matige tot ernstige beperkingen en zijn afhankelijk van continue zorg in de directe omgeving, inclusief begeleiding en verzorging/verpleging gedurende 24 uur, vaak uitgevoerd door meerdere zorgverleners.

In de woongebouwen Mariënhorst en Mariënheuvel zijn in totaal 151 zelfstandige woningen gerealiseerd. De huurders van deze woningen wonen in de nabijheid van het zorggebouw en kunnen gebruik maken van het restaurant in het zorggebouw.

Kenmerken van het vastgoed

Het zorggebouw Mariënburg heeft een betere indeling van het pand gekregen, zodat zowel bewoners en zorgverleners er met meer plezier wonen en werken. Er is efficiënter met de ruimte omgegaan zodat er meer wooneenheden gecreëerd konden worden. Andere verbeteringen; een hogere verdiepingshoogte, bredere gangen, grotere en betere leef- en badkamers. De gezamenlijke woonkamers zijn met elkaar verbonden zodat faciliteiten worden gedeeld en uitwisseling van personeel makkelijker is. Alle woningen hebben betere aansluiting met de tuin. De nieuwe indeling maakt een betere bedrijfsvoering voor Beweging 3.0 mogelijk.

De bouw van zorggebouw Mariënburg is een samenwerking van Woonzorg Nederland, zorgorganisatie Beweging 3.0, AG NOVA architecten en Heilijgers Bouw.

Fase: opgeleverd

Benieuwd naar de andere projecten? Woonzorg Nederland projecten