Lees voor

Woonzorg als werkgever

Bij Woonzorg Nederland zetten ruim driehonderd enthousiaste collega’s zich dagelijks in om ouderen en mensen met een zorgvraag prettig te laten wonen. Dit doen we vanuit ons hoofdkantoor in Amstelveen en ruim tweehonderd woonlocaties in het land.


De kracht van landelijk en lokaal

Onze kracht zit in de combinatie van landelijk en lokaal. We zijn een landelijke woningcorporatie met veel specialistische kennis en ervaring. En we zijn een lokaal verankerde organisatie dichtbij bewoners en partners. Onze circa 41.500 wooneenheden staan in meer dan 170 gemeenten, verspreid over het hele land. Daarvan verhuren we circa 12.500 eenheden aan zorgaanbieders voor intensieve zorg. Dit maakt ons een grote speler in de seniorenhuisvesting in Nederland. Samen met partners in wonen, gemeenten, zorg en dienstverlening brengen we de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan.

Snel naar

Uitbreiding woonportefeuille

Het aantal senioren is door de vergrijzing sterk toegenomen en zal de komende jaren blijven groeien. Hierdoor neemt de vraag naar woningen voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben nog verder toe. Er zijn steeds meer mensen die zelf zorg en diensten organiseren en daarbij een passende woonsituatie zoeken. Daarom willen we ons aanbod van geschikte woningen de komende tien jaar uitbreiden met 6.000 tot 8.000 zelfstandige huurwoningen. Zo kunnen meer mensen zelfstandig blijven wonen en dragen we bij aan het verkorten van de wachtlijsten.

Uitdaging én kans

Woonzorg Nederland staat er financieel goed voor. Dit biedt ons de uitdaging én kans om te werken aan de verbetering en innovatie van onze woonproducten en diensten. Om nu en in de toekomst het leven van onze bewoners betekenisvol te kunnen verbeteren.

Wij zijn een maatschappelijke ondernemer

We zijn niet uit op hoge winsten of ‘shareholder value’, maar leveren op sociaal, duurzaam en financieel gebied een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving.