Lees voor

Onderzoek en innovatie

We hebben meer dan 60 jaar kennis en ervaring met seniorenhuisvesting. Om onze ambities waar te maken blijven we investeren in onze expertise om wonen, diensten en zorg te verbinden. We werken hierbij gericht samen met vooruitstrevende partners en kennisinstituten. Dit doen we niet alleen voor onszelf, maar we delen onze expertise met zorgpartijen en andere corporaties.


Ons doel is om samen innovatieve woonconcepten te ontwikkelen en te werken aan transformatie van zorgvastgoed voor derden.

Innovatieve woonconcepten

Als strategisch kennispartner stimuleren we onderzoek en innovatie om meerwaarde te bieden voor de klant. We zoeken samenwerking met koplopers onder gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn en andere partners om dit te bereiken. We onderzoeken welke wooncondities de vitaliteit en weerbaarheid van senioren bevorderen. Ook doen we onderzoek naar het faciliteren van samen-zelfredzaamheid, bewonersinitiatieven en naar de woon- en zorgbehoeften van migranten.