Lees voor

Wonen bij Woonzorg Nederland

Wonen met een plus: dat is wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning, met ruimte voor ontmoeting in de buurt.  


Bewonersconsulent dichtbij 

De bewonersconsulent is voor onze huurders het eerste aanspreekpunt voor vragen, klachten en kleine reparaties. Onze bewonersconsulenten vervullen ook een sociale rol binnen het terecht, u kunt bij ze terecht voor een praatje of om bijvoorbeeld ideeën voor het wooncomplex te delen.  

Participatie in het wooncomplex 

We moedigen huurders aan om met ons mee te praten en denken over onze wooncomplexen. In veel van onze wooncomplexen is een huurderscommissie of activiteitencommissie actief. Zij gaan met ons in gesprek over het complex en organiseren activiteiten voor alle bewoners. Hier leest u meer over participatie in wooncomplex. 

Algemene huurvoorwaarden

Als u een woning huurt, heeft u bepaalde rechten en plichten. Ook de corporatie heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst en zijn onderdeel van het huurcontract. Lees de Algemene voorwaarden huurovereenkomst.