Lees voor

BuurtG'oud

Waar de buurt betrokken is

Waar de buurt betrokken is

BuurG'oud is één van onze woonvormen. BuurtG’oud draait om verbinding. Tussen huurders en de buurt, en tussen jong en oud(er). Wonen in een levendige omgeving, met activiteiten en waar de buurt van harte welkom is.

BuurtG’oud op een rijtje:

  • Het hart van de buurt: elk wooncomplex heeft een ontmoetingsruimte waar reuring kan ontstaan.
  • Ontmoeten staat centraal: de buurt is welkom in het complex, iedereen kan binnenlopen en er is altijd wat te doen.
  • De deuren staan open: open voor sociaal contact en interactie, open voor ideeën, voor samenwerking en eigen initiatief. Samen met de buurt wordt er invulling gegeven aan de leefomgeving.
  • Voor, door en met elkaar: een sociale ondernemer of welzijnsorganisatie kan helpen met het organiseren van activiteiten en ontmoetingen.
  • Een mix van huurders: dit komt de levendigheid ten goede.

BuurtG’oud is voor:

Alleenstaanden en echtparen die graag onder de mensen komen. Zij willen betrokken blijven bij het ‘gewone’ leven. En vinden het fijn dat buurtgenoten, jong en oud, welkom zijn in het wooncomplex.

Samen met ons kleur geven aan wonen voor senioren? Neem contact op!

Onze basis voor woongeluk

Bij Woonzorg Nederland richten we ons op de toekomst van wonen voor senioren. Onze complexen bieden allemaal een goed basis. Plus extra’s.

Bewonersconsulent

Ontmoeten

Woonzorg Thuis app & TV

Toegankelijk

Veilig

Bewonersconsulent
Een vast aanspreekpunt voor elk complex. Persoonlijke aandacht en participatie in de wijknetwerken en de buurt staan centraal.

Ontmoeten
Een hechte gemeenschap door de mogelijkheid elkaar (spontaan) te ontmoeten, elkaar te helpen en zo samen goed ouder te worden.

Woonzorg Thuis app & TV
Gemakkelijk ontmoetingen regelen in de app, zelf aan de slag met huurzaken en altijd nieuws en informatie beschikbaar op het digitale prikbord.

Toegankelijk
Een fijn thuis waar alle ruimtes, zowel in de woning als erbuiten, zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor een rollator of rolstoel.

Veilig
Wonen met een hoog niveau van fysieke en sociale veiligheid. De juiste voorzieningen op orde en samenwerken aan veilig wonen.

Ontdek onze BuurtG'oud complexen

Samenwerken aan BuurtG'oud?

Voor het succes van BuurtG’oud zijn een betrokken en actieve gemeente en de juiste samenwerkingspartner(s) belangrijk. Door krachten te bundelen, zijn we samen van toegevoegde waarde voor de leefbaarheid van het wooncomplex, de buurt en het woongeluk van de huurders. Hiervoor gaan we graag het gesprek aan.

Neem contact op