Lees voor

G'oud

Waar woongeluk de sleutel is

Waar woongeluk de sleutel is

De basis van al onze woningen is G'oud, waar huurders regie hebben over hun eigen woongeluk. Wonen met een eigen voordeur, ontmoetingsruimtes en voorzieningen in de buurt. Voor iedereen betaalbaar, veilig én toegankelijk.

Naast onze basis-woonvorm G’oud bieden we verschillende woonvormen voor eigentijdse leefgemeenschappen. Elk met unieke kenmerken passend bij ieders wensen en behoeften. Daarbij houden we rekening met de leefstijlen en culturele achtergronden van huurders. Zo creëren we voor iedereen een passend thuis én faciliteren we woongeluk. Hier vind je al onze woonvormen.

G’oud is voor:

G’oud is ideaal voor senioren die tijdig willen verhuizen naar een goed alternatief op hun huidige woning. Een fijne, eigen woning die goed, gezellig en ondernemend ouder worden mogelijk maakt. Waar hun stem wordt gehoord én telt en een helpende hand altijd dichtbij is.

Samen met ons kleur geven aan wonen voor senioren? Neem contact op!

Onze basis voor woongeluk

Bij Woonzorg Nederland richten we ons op de toekomst van wonen voor senioren. Onze complexen bieden allemaal een goed basis. Plus extra’s.

Bewonersconsulent

Ontmoeten

Woonzorg Thuis app & TV

Toegankelijk

Veilig

Bewonersconsulent
Een vast aanspreekpunt voor elk complex. Persoonlijke aandacht en participatie in de wijknetwerken en de buurt staan centraal.

Ontmoeten
Een hechte gemeenschap door de mogelijkheid elkaar (spontaan) te ontmoeten, elkaar te helpen en zo samen goed ouder te worden.

Woonzorg Thuis app & TV
Gemakkelijk ontmoetingen regelen in de app, zelf aan de slag met huurzaken en altijd nieuws en informatie beschikbaar op het digitale prikbord.

Toegankelijk
Een fijn thuis waar alle ruimtes, zowel in de woning als erbuiten, zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor een rollator of rolstoel.

Veilig
Wonen met een hoog niveau van fysieke en sociale veiligheid. De juiste voorzieningen op orde en samenwerken aan veilig wonen.

Ontdek onze G'oud complexen

Samenwerken aan G'oud?

Samen met onze partners onderzoeken we graag waar mogelijkheden voor ontwikkeling en samenwerking liggen, zodat we onze woonvormen (versneld) kunnen realiseren. Van de juiste locaties tot het samen succesvol maken van de woonvormen.

Neem contact op