Lees voor

G'oudGeregeld

Waar, naast zelfstandig wonen, zorg gegarandeerd is

Waar, naast zelfstandig wonen, zorg gegarandeerd is

G'oudGeregeld is één van onze woonvormen. G’oudGeregeld staat voor wonen in een veilige omgeving. Met gezelligheid en activiteiten. Waar zorg samengaat met de vrijheid van een eigen leven.

G’oudGeregeld op een rijtje:

  • Zelfstandig wonen: in een zorggeschikte woning voor mensen met en zonder zorgvraag.
  • Wonen in een levendige gemeenschap: hier zien huurders, met en zonder zorgvraag, naar elkaar om en staan zij voor elkaar klaar.
  • Zorg beschikbaar: de mogelijkheid tot het ontvangen van Wlz-zorg thuis.
  • De inzet van leefondersteuning vanuit de zorgorganisatie: het aanspreekpunt voor huurders met een (intensieve) zorgvraag. In nauwe samenwerking met onze bewonersconsulent.
  • Voorzieningen in de buurt: zoals bijvoorbeeld winkels en een apotheek.

G’oudGeregeld is voor:

Een mix aan mensen: vitale senioren die voorsorteren op de toekomst, mantelzorgers op leeftijd die voor hun eigen partner zorgen en diegenen met een intensievere zorgvraag. De sleutel tot het succes van deze woonvorm is gezelligheid, ontmoeting en samen zelfstandig wonen in een zorggeschikte woning. Ook als er op een gegeven moment sprake is van kwetsbaarheid.

Samen met ons kleur geven aan wonen voor senioren? Neem contact op!

Onze basis voor woongeluk

Bij Woonzorg Nederland richten we ons op de toekomst van wonen voor senioren. Onze complexen bieden allemaal een goed basis. Plus extra’s.

Bewonersconsulent

Ontmoeten

Woonzorg Thuis app & TV

Toegankelijk

Veilig

Bewonersconsulent
Een vast aanspreekpunt voor elk complex. Persoonlijke aandacht en participatie in de wijknetwerken en de buurt staan centraal.

Ontmoeten
Een hechte gemeenschap door de mogelijkheid elkaar (spontaan) te ontmoeten, elkaar te helpen en zo samen goed ouder te worden.

Woonzorg Thuis app & TV
Gemakkelijk ontmoetingen regelen in de app, zelf aan de slag met huurzaken en altijd nieuws en informatie beschikbaar op het digitale prikbord.

Toegankelijk
Een fijn thuis waar alle ruimtes, zowel in de woning als erbuiten, zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor een rollator of rolstoel.

Veilig
Wonen met een hoog niveau van fysieke en sociale veiligheid. De juiste voorzieningen op orde en samenwerken aan veilig wonen.

Ontdek onze G'oudGeregeld complexen

Samenwerken aan G'oudGeregeld?

Met onze zorgpartners sluiten wij een samenwerkingsovereenkomst af. We maken afspraken over het leveren van extramurale Wlz-zorg, het aantal woningen dat beschikbaar is voor huurders met een zorgvraag, de verhuur van de woningen en de inzet van leefondersteuning. Ook bekijken we welke diensten en services onze zorgpartner kan leveren.

Neem contact op