Lees voor

G'oudSamen

Waar alles samenkomt

Waar alles samenkomt

G'oudSamen is één van onze woonvormen. G’oudSamen staat voor wonen in een hechte gemeenschap. Waar huurders naar elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan. Met een eigen woning en het vertrouwen om samen zelfredzaam te zijn. 

G’oudSamen op een rijtje:

  • Onderdeel zijn van een hechte gemeenschap: ieder een eigen woning, maar kunnen vertrouwen én bouwen op elkaar. Net als samen zelfredzaam zijn.
  • Gedeelde ruimtes: huurders hebben een eigen woning, en beheren samen diverse gemeenschappelijke ruimtes om samen te komen en activiteiten te ondernemen.
  • Woningtoewijzing op maat: invloed op de eigen woon- en leefomgeving, door het kunnen voordragen van nieuwe huurders.
  • Eigen regie: huurders vormen een beheercoöperatie of vereniging. Afspraken met Woonzorg Nederland worden vastgelegd in een beheerovereenkomst.

G’oudSamen is voor:

Senioren die graag tussen gelijkgestemden in een hechte woongemeenschap wonen, zelf invloed willen uitoefenen op hun gezamenlijke leefomgeving en met anderen activiteiten willen ondernemen in de gedeelde gezamenlijke ruimtes. Huurders stellen samen, als beheercoöperatie, een visie op hoe ze samen willen wonen en wat zij hierin belangrijke waarden vinden. 

Samen met ons kleur geven aan wonen voor senioren? Neem contact op!

Onze basis voor woongeluk

Bij Woonzorg Nederland richten we ons op de toekomst van wonen voor senioren. Onze complexen bieden allemaal een goed basis. Plus extra’s.

Bewonersconsulent

Ontmoeten

Woonzorg Thuis app & TV

Toegankelijk

Veilig

Bewonersconsulent
Een vast aanspreekpunt voor elk complex. Persoonlijke aandacht en participatie in de wijknetwerken en de buurt staan centraal.

Ontmoeten
Een hechte gemeenschap door de mogelijkheid elkaar (spontaan) te ontmoeten, elkaar te helpen en zo samen goed ouder te worden.

Woonzorg Thuis app & TV
Gemakkelijk ontmoetingen regelen in de app, zelf aan de slag met huurzaken en altijd nieuws en informatie beschikbaar op het digitale prikbord.

Toegankelijk
Een fijn thuis waar alle ruimtes, zowel in de woning als erbuiten, zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor een rollator of rolstoel.

Veilig
Wonen met een hoog niveau van fysieke en sociale veiligheid. De juiste voorzieningen op orde en samenwerken aan veilig wonen.

Ontdek onze G'oudSamen complexen

Samenwerken aan G'oudSamen?

Binnen G’oudSamen worden woningen toegewezen op basis van motivatie: het gecommitteerd zijn aan de gemeenschap, hier met medehuurders aan willen bouwen en samen activiteiten willen ondernemen. We gaan graag het gesprek aan met gemeenten om te onderzoeken of er binnen de gestelde huisvestingsverordening ruimte is voor deze woonvorm.

Neem contact op