Lees voor

Hoe help je klanten?

Ik kijk graag verder dan de standaard oplossingen, bijvoorbeeld bij het verduurzamen of transformeren van complexen. Dat zijn niet altijd makkelijke gesprekken, want het gaat om forse investeringen. Daarnaast staat de verpleeghuiszorg momenteel onder druk door onzekerheid over tarieven. Ik kijk dan naar wat wél kan. Voorbeeld van een niet standaard oplossing: Woonzorg Nederland bouwt zelfstandige woningen die vallen binnen het woningwaarderingsstelsel. De zorgpartij denkt na over hoe we die voor zware zorg geschikt kunnen maken. Zijn er bijvoorbeeld bredere gangen of grotere draaicirkels voor deuren nodig? Wat kost dat dan? En levert deze oplossing een goede businesscase op voor beide partijen? Zo’n aanpak werkt alleen als beide partijen open kaart spelen. Er moet vertrouwen zijn.

Wanneer haal je voldoening uit je werk?

Als ik potentiële huurders samenbreng. Een voorbeeld: een oud verpleeghuis was aan sloop toe. We bedachten een plan en presenteerden dat aan twee bestaande klanten. We brachten beide partijen hiervan op de hoogte en ze zochten elkaar op. Ze keken samen naar wat er nodig is. Hoeveel wooneenheden? Welke extra ruimte zit er al in het complex? Moeten er ook zorgmedewerkers wonen? In overleg met de assetmanager stel ik vervolgens de intentieovereenkomst op. Daarin staat welke vragen we gaan onderzoeken. Ik zet partijen graag aan het denken. Zo leren we van elkaar en voegt iedere partij waarde toe.

Noem een project waar je trots op bent

Het Coornhertcentrum Den Haag. We transformeerden een oud verpleeghuis tot een sociaal woonconcept. Met circa 150 zelfstandige studio’s voor 55-plussers, verschillende ontmoetingsruimten, een kapper, een koffielounge en een fysiotherapeut. Er zijn verschillende zorgpartijen gehuisvest met diverse zorgvragen die elkaar hier juist kunnen versterken. Het complex is een gemeenschap geworden waarin de bewoners elkaar versterken en ondersteunen. Een waardevol, maar tegelijkertijd spannend project. Want het moet wel leefbaar zijn en blijven. Dat vraagt om veel afstemming tussen de verschillende partijen en een goede samenwerking. Het is mooi om te zien dat de bewoners uiteindelijk op een prettige en plezierige manier samenwonen.